Pragniemy przedstawić Państwu relacje z montażu podpór hydraulicznych w kamperze, które umożliwiają samo-poziomowanie pojazdu za pomocą jednego przycisku na pilocie.

Prace montażowe rozpoczynamy od ustawienia pojazdu na stanowisku kanałowym, gdyż większość prac będzie wykonywana przy podwoziu pojazdu.

 

Po ustawieniu kampera sprawdzamy zgodnie ze specyfikacją czy dysponujemy wszystkimi niezbędnymi elementami oraz czy elementy są kompletne i czy nie uległy uszkodzeniu podczas transportu.

 

Następną czynnością jest odnalezienie miejsc na ramie pojazdu gdzie będą zamontowane stalowe zamki podpór hydraulicznych i jeśli to konieczne wywiercenie otworów mocujących oraz przykręcenie stalowych zamków.

 

Gdy zamki są już na swoim miejscu umieszczamy w nich na odpowiedniej głębokości siłowniki hydrauliczne pamiętając o metalowych pierścieniach zabezpieczających. Teraz wystarczy skręcić zamki dołączonymi śrubami pamiętając o skierowaniu króćców przyłączeniowych siłowników w odpowiednią stronę.

Ważną czynnością jest zabezpieczenie antykorozyjne miejsc podwozia gdzie były wiercone otwory montażowe.

 

Kolejny etap to umiejscowienie uchwytu na jednostkę napędową. Główny rozdzielacz musi być stabilnie zamocowany na tyle wysoko aby nie uległ uszkodzeniu podczas jazdy po nierównościach.

 

To najdroższy i zarazem najcięższy element układu więc musi być zamocowany solidnie z uwzględnieniem możliwości sterowania ręcznego w razie awarii układu elektrycznego czy też rozładowania akumulatora ręczną dźwignią.

 

Kolejny etap to docięcie na odpowiednią długość i ułożenie przewodów hydraulicznych. Przewody należy poprowadzić w miejscach oddalonych od ostrych krawędzi i rozgrzanych elementów układu wydechowego od każdego siłownika do jednostki centralnej.

 

 

Gdy przewody są już wstępnie ułożone należy przystąpić do etapu zakuwania końcówek przewodów hydraulicznych. Operacje tą należy wykonać bardzo starannie gdyż od tego zależeć będzie szczelność układu w którym podczas pracy panować będzie duże ciśnienie robocze.

Po zakuciu końcówek przewodów hydraulicznych należy zająć się elementami układu elektrycznego.

Rozpoczynamy układanie głównej wiązki elektrycznej oraz przewodów wszystkich czujników,przekaźników, przewodów elementów sterujących, wykonawczych i zasilających.

Następnie przystępujemy do podłączenia wszystkich przekaźników elektrozaworów do jednostki centralnej oraz wstępnym przykręceniu przewodów zasilających i przewodów sterujących do pomy hydraulicznej.

Teraz pozostaje skorygować przyłączenie przewodów hydraulicznych do siłowników i rozdzielacza oraz dokręcić je z odpowiednią siłą pamiętając o użyciu miedzianych podkładek.

Układ hydrauliczny jest w zasadzie przygotowany do zalania go odpowiednim olejem.

Następną czynnością jest ostateczny przegląd drogi przewodów hydraulicznych i przymocowanie ich do podwozia. Należy pamiętać, że w układzie hydraulicznym przewody podczas zmian ciśnienia mogą wykonywać nieznaczne ruchy co grozi ich przetarciem, więc należy o to szczególnie zadbać.

Podobnie postępujemy z wiązkami elektrycznymi które w czasie drgań pojazdu mogą ulec przetarciu.

Teraz wystarczy zamontować osłonę zabezpieczającą i napełnić układ olejem hydraulicznym.

Po przeciągnięciu zasilania do akumulatora pokładowego i przeciągnięciu wiązki elektrycznej do miejsca zamontowania pulpitu sterowniczego prace przenoszą się do wnętrza kampera.

Po odpowiednim zabezpieczeniu wnętrza pojazdu montujemy elektryczną centralkę sterującą, pulpit sterowniczy, główny bezpiecznik i podłączamy układ do akumulatora.

Po wielu godzinach pracy zostaje już tylko włożenie baterii do pilota i dokonanie próby działania. Jeśli układ jest szczelny i wszystkie siłowniki pracują prawidłowo można przystąpić do zaprogramowania funkcji samo-poziomowania.

Tutaj można zobaczyć działanie nóg podporowych: